Laravel routes

In Laravel spelen routes een cruciale rol. Ze definiëren de URL's van je applicatie en hoe HTTP-verzoeken naar controllers worden gehandeld. Routes in Laravel zijn ontzettend krachtig en flexibel, waardoor je eenvoudig en intuïtief complexe applicaties kunt bouwen.

Basis Routing:

De eenvoudigste Laravel-routes zijn closure-based routes die een URI en een closure-functie accepteren. Hier is een basisvoorbeeld:

Route::get('/welkom', function () {
  return 'Welkom bij Laravel!';
});

In dit voorbeeld wordt een GET-verzoek naar de /welkom URI afgehandeld door een closure, die een string retourneert.

Controller Routing:

Voor meer complexe applicaties wil je waarschijnlijk de logica in controllers plaatsen. Hier is een voorbeeld van hoe je een route naar een controller-methode kunt richten:

Route::get('/gebruiker', 'GebruikerController@index');

In dit voorbeeld wordt een GET-verzoek naar de /gebruiker URI afgehandeld door de index methode van de GebruikerController class.

Route Parameters:

Je kunt parameters in de URL vastleggen door ze tussen accolades {} in de route-definitie te plaatsen:

Route::get('/gebruiker/{id}', function ($id) {
  return 'Gebruiker ' . $id;
});

Hier zal alles wat in de plaats van {id} komt, doorgegeven worden aan de closure als $id.

Named Routes:

Named routes maken het gemakkelijker om later in de applicatie naar een specifieke route te verwijzen. Om een route een naam te geven, gebruik je de name methode:

Route::get('/gebruiker/profiel', 'GebruikerController@profiel')->name('gebruiker.profiel');

Route Groups:

Route groups stellen je in staat om meerdere routes te delen onder een gemeenschappelijke set eigenschappen, zoals middleware, namespaces, of prefixen:

Route::middleware(['auth'])->group(function () {
  Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
  });

  Route::get('/account', function () {
    return view('account');
  });
});

In dit voorbeeld zijn beide routes in de group beschermd door de auth middleware.

Middleware:

Middleware zijn filters die voor of na het uitvoeren van de route worden uitgevoerd. Je kunt middleware toekennen aan routes of route groups:

Route::get('/admin', function () {
  // Admin content
})->middleware('auth');

In dit voorbeeld is de /admin route beschermd door de auth middleware.

Resource Routes:

Voor CRUD-operaties biedt Laravel een handige manier om routes te registreren via Route::resource:

Route::resource('producten', 'ProductController');

Dit zal automatisch routes voor index, create, store, show, edit, update, en destroy acties registreren.

Conclusie:

Routes zijn een fundamenteel onderdeel van elke Laravel-applicatie. Ze bepalen hoe HTTP-verzoeken worden afgehandeld en hoe de URL-structuur van de applicatie eruit ziet. Laravel biedt veel flexibiliteit en gemak bij het definiëren van routes, waardoor het een plezier is om er mee te werken.

Terug naar categorie
Een ogenblik geduld...