Terug naar alle blogsHTTPProgrammeertalenWebhostingCode editorsBesturingssystemen
Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 428 - Precondition required

HTTP status code 428, ook wel "Precondition Required" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvraag niet k...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 429 - Too many requests

HTTP status code 429, ook wel "Too Many Requests" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvraag is geweige...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 431 - Request header fields too large

HTTP status code 431, ook wel "Request Header Fields Too Large" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvr...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 451 - Unavailable for legal reasons

HTTP status code 451, ook wel "Unavailable For Legal Reasons" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvraa...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 500 - Internal Server Error

HTTP status code 500, ook wel "Internal Server Error" genoemd, is een serverfoutstatuscode die aangeeft dat de server een fout...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 501 - Not Implemented

HTTP status code 501, ook wel "Not Implemented" genoemd, is een serverfoutstatuscode die aangeeft dat de server de aanvraag ni...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 502 - Bad Gateway

HTTP status code 502, ook wel "Bad Gateway" genoemd, is een serverfoutstatuscode die aangeeft dat de server een fout heeft ont...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 503 - Service Unavailable

HTTP status code 503, ook wel "Service Unavailable" genoemd, is een serverfoutstatuscode die aangeeft dat de server tijdelijk ...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 504 - Gateway Timeout

HTTP status code 504, ook wel "Gateway Timeout" genoemd, is een serverfoutstatuscode die aangeeft dat de server een aanvraag n...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 505 - HTTP Version Not Supported

HTTP status code 505, ook wel "HTTP Version Not Supported" genoemd, is een serverfoutstatuscode die aangeeft dat de server de ...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 506 - Variant Also Negotiates

HTTP status code 506, ook wel "Variant Also Negotiates" genoemd, is een serverfoutstatuscode die aangeeft dat de server een co...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 507 - Insufficient Storage

HTTP status code 507, ook wel "Insufficient Storage" genoemd, is een serverfoutstatuscode die aangeeft dat de server niet over...

HTTP response status codes

HTTP-statuscodes zijn essentieel voor het begrijpen van de interactie tussen clients (zoals webbrowsers) en servers. Deze codes worden door de server teruggestuurd naar de client om de status van hun verzoek aan te geven. Hier is een uitgebreide uitleg van enkele veelvoorkomende HTTP-statuscodes, gegroepeerd per categorie:

1xx: Informatief

Deze codes geven aan dat het verzoek is ontvangen en dat het proces nog aan de gang is.

 • 100 Continue: De server heeft het verzoek ontvangen en de client kan doorgaan met het verzenden van de rest van het verzoek.

2xx: Succesvol

Deze codes geven aan dat het verzoek met succes is ontvangen, begrepen en geaccepteerd.

 • 200 OK: Het verzoek is succesvol verwerkt. De betekenis van het succes hangt af van de HTTP-methode.

 • 201 Created: Het verzoek is succesvol verwerkt en er is een nieuwe bron gecreëerd als resultaat.

 • 204 No Content: Het verzoek is succesvol verwerkt, maar er is geen inhoud om terug te sturen.

3xx: Omleiding

Deze codes geven aan dat verdere actie nodig is om het verzoek te voltooien.

 • 301 Moved Permanently: De URL van de gevraagde bron is permanent veranderd. De nieuwe URL wordt meegegeven.

 • 302 Found: De URL van de gevraagde bron is tijdelijk veranderd. Dit is soms een tijdelijke omleiding.

 • 304 Not Modified: De client heeft een voorwaardelijk GET-verzoek gedaan en de documenten zijn niet gewijzigd.

4xx: Clientfouten

Deze codes geven aan dat de client een fout lijkt te hebben gemaakt.

 • 400 Bad Request: Het verzoek kan door de server niet worden begrepen of voldoet niet aan de HTTP-protocoleisen.

 • 401 Unauthorized: Het verzoek vereist gebruikersverificatie.

 • 403 Forbidden: De server begrijpt het verzoek, maar weigert het te autoriseren.

 • 404 Not Found: De server heeft niets gevonden dat overeenkomt met de Request-URI.

 • 429 Too Many Requests: De gebruiker heeft te veel verzoeken in een bepaalde tijd verzonden.

5xx: Serverfouten

Deze codes geven aan dat de server er niet in slaagde een geldig verzoek te voltooien.

 • 500 Internal Server Error: Een onverwachte conditie verhinderde dat het verzoek door de server werd vervuld.

 • 502 Bad Gateway: De server fungeerde als een gateway of proxy en ontving een ongeldig verzoek van de upstream-server.

 • 503 Service Unavailable: De server is tijdelijk niet beschikbaar, meestal vanwege overbelasting of onderhoud.

Dit is een beknopt overzicht en er zijn veel meer HTTP-statuscodes. Elk van hen helpt ontwikkelaars en systeembeheerders om snel te begrijpen hoe een verzoek is verwerkt en waar mogelijke problemen kunnen liggen. Het correct gebruiken en begrijpen van deze codes is cruciaal voor een goede webontwikkeling en -beheer.

Een ogenblik geduld...