Terug naar alle blogsHTTPProgrammeertalenWebhostingCode editorsBesturingssystemen
Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 413 - Request entity too large

HTTP status code 413, ook wel "Request Entity Too Large" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de inhoud van d...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 414 - URI too long

HTTP status code 414, ook wel "URI Too Long" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de URI te lang is. De cl...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 415 - Unsupported media type

HTTP status code 415, ook wel "Unsupported Media Type" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de server de gesp...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 416 - Range not satisfiable

HTTP status code 416, ook wel "Range Not Satisfiable" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de server de opgeg...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 417 - Expectation failed

HTTP status code 417, ook wel "Expectation Failed" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de server de opgegeve...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 418 - I'm a teapot

HTTP status code 418, ook wel "I'm a teapot" genoemd, is een humoristische statuscode die aangeeft dat de server een theep...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 421 - Misdirected request

HTTP status code 421, ook wel "Misdirected Request" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvraag is geric...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 422 - Unprocessable entity

HTTP status code 422, ook wel "Unprocessable Entity" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvraag correct...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 423 - Locked

HTTP status code 423, ook wel "Locked" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvraag niet kan worden verwe...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 424 - Failed dependency

HTTP status code 424, ook wel "Failed Dependency" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvraag niet kan w...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 425 - Unsupported media type

HTTP status code 425, ook wel "Unsupported Media Type" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvraag niet ...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 426 - Upgrade required

HTTP status code 426, ook wel "Upgrade Required" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvraag niet kan wo...

HTTP response status codes

HTTP-statuscodes zijn essentieel voor het begrijpen van de interactie tussen clients (zoals webbrowsers) en servers. Deze codes worden door de server teruggestuurd naar de client om de status van hun verzoek aan te geven. Hier is een uitgebreide uitleg van enkele veelvoorkomende HTTP-statuscodes, gegroepeerd per categorie:

1xx: Informatief

Deze codes geven aan dat het verzoek is ontvangen en dat het proces nog aan de gang is.

 • 100 Continue: De server heeft het verzoek ontvangen en de client kan doorgaan met het verzenden van de rest van het verzoek.

2xx: Succesvol

Deze codes geven aan dat het verzoek met succes is ontvangen, begrepen en geaccepteerd.

 • 200 OK: Het verzoek is succesvol verwerkt. De betekenis van het succes hangt af van de HTTP-methode.

 • 201 Created: Het verzoek is succesvol verwerkt en er is een nieuwe bron gecreëerd als resultaat.

 • 204 No Content: Het verzoek is succesvol verwerkt, maar er is geen inhoud om terug te sturen.

3xx: Omleiding

Deze codes geven aan dat verdere actie nodig is om het verzoek te voltooien.

 • 301 Moved Permanently: De URL van de gevraagde bron is permanent veranderd. De nieuwe URL wordt meegegeven.

 • 302 Found: De URL van de gevraagde bron is tijdelijk veranderd. Dit is soms een tijdelijke omleiding.

 • 304 Not Modified: De client heeft een voorwaardelijk GET-verzoek gedaan en de documenten zijn niet gewijzigd.

4xx: Clientfouten

Deze codes geven aan dat de client een fout lijkt te hebben gemaakt.

 • 400 Bad Request: Het verzoek kan door de server niet worden begrepen of voldoet niet aan de HTTP-protocoleisen.

 • 401 Unauthorized: Het verzoek vereist gebruikersverificatie.

 • 403 Forbidden: De server begrijpt het verzoek, maar weigert het te autoriseren.

 • 404 Not Found: De server heeft niets gevonden dat overeenkomt met de Request-URI.

 • 429 Too Many Requests: De gebruiker heeft te veel verzoeken in een bepaalde tijd verzonden.

5xx: Serverfouten

Deze codes geven aan dat de server er niet in slaagde een geldig verzoek te voltooien.

 • 500 Internal Server Error: Een onverwachte conditie verhinderde dat het verzoek door de server werd vervuld.

 • 502 Bad Gateway: De server fungeerde als een gateway of proxy en ontving een ongeldig verzoek van de upstream-server.

 • 503 Service Unavailable: De server is tijdelijk niet beschikbaar, meestal vanwege overbelasting of onderhoud.

Dit is een beknopt overzicht en er zijn veel meer HTTP-statuscodes. Elk van hen helpt ontwikkelaars en systeembeheerders om snel te begrijpen hoe een verzoek is verwerkt en waar mogelijke problemen kunnen liggen. Het correct gebruiken en begrijpen van deze codes is cruciaal voor een goede webontwikkeling en -beheer.

Een ogenblik geduld...