Terug naar alle blogsHTTPProgrammeertalenWebhostingCode editorsBesturingssystemen
Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 401 - Unauthorized

HTTP status code 401, ook wel "Unauthorized" genoemd, is een autorisatiefoutstatuscode die aangeeft dat de client niet is geau...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 402 - Payment required

HTTP status code 402, ook wel "Payment Required" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de client een betaling ...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 403 - Forbidden

HTTP status code 403, ook wel "Forbidden" genoemd, is een autorisatiefoutstatuscode die aangeeft dat de client niet over de ju...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 404 - Not Found

HTTP status code 404, ook wel "Not Found" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de gevraagde resource niet bes...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 405 - Method not allowed

HTTP status code 405, ook wel "Method Not Allowed" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de gevraagde methode ...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 406 - Not Acceptable

HTTP status code 406, ook wel "Not Acceptable" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de server geen inhoud kan...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 407 - Proxy Authentication Required

HTTP status code 407, ook wel "Proxy Authentication Required" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de client ...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 408 - Request Timeout

HTTP status code 408, ook wel "Request Timeout" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de server geen antwoord ...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 409 - Conflict

HTTP status code 409, ook wel "Conflict" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de aanvraag niet kan worden ver...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 410 - Gone

HTTP status code 410, ook wel "Gone" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de resource niet meer beschikbaar i...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 411 - Length required

HTTP status code 411, ook wel "Length Required" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de server een Content-Le...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 412 - Precondition Failed

HTTP status code 412, ook wel "Precondition Failed" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat een of meer voorwaar...

HTTP response status codes

HTTP-statuscodes zijn essentieel voor het begrijpen van de interactie tussen clients (zoals webbrowsers) en servers. Deze codes worden door de server teruggestuurd naar de client om de status van hun verzoek aan te geven. Hier is een uitgebreide uitleg van enkele veelvoorkomende HTTP-statuscodes, gegroepeerd per categorie:

1xx: Informatief

Deze codes geven aan dat het verzoek is ontvangen en dat het proces nog aan de gang is.

 • 100 Continue: De server heeft het verzoek ontvangen en de client kan doorgaan met het verzenden van de rest van het verzoek.

2xx: Succesvol

Deze codes geven aan dat het verzoek met succes is ontvangen, begrepen en geaccepteerd.

 • 200 OK: Het verzoek is succesvol verwerkt. De betekenis van het succes hangt af van de HTTP-methode.

 • 201 Created: Het verzoek is succesvol verwerkt en er is een nieuwe bron gecreëerd als resultaat.

 • 204 No Content: Het verzoek is succesvol verwerkt, maar er is geen inhoud om terug te sturen.

3xx: Omleiding

Deze codes geven aan dat verdere actie nodig is om het verzoek te voltooien.

 • 301 Moved Permanently: De URL van de gevraagde bron is permanent veranderd. De nieuwe URL wordt meegegeven.

 • 302 Found: De URL van de gevraagde bron is tijdelijk veranderd. Dit is soms een tijdelijke omleiding.

 • 304 Not Modified: De client heeft een voorwaardelijk GET-verzoek gedaan en de documenten zijn niet gewijzigd.

4xx: Clientfouten

Deze codes geven aan dat de client een fout lijkt te hebben gemaakt.

 • 400 Bad Request: Het verzoek kan door de server niet worden begrepen of voldoet niet aan de HTTP-protocoleisen.

 • 401 Unauthorized: Het verzoek vereist gebruikersverificatie.

 • 403 Forbidden: De server begrijpt het verzoek, maar weigert het te autoriseren.

 • 404 Not Found: De server heeft niets gevonden dat overeenkomt met de Request-URI.

 • 429 Too Many Requests: De gebruiker heeft te veel verzoeken in een bepaalde tijd verzonden.

5xx: Serverfouten

Deze codes geven aan dat de server er niet in slaagde een geldig verzoek te voltooien.

 • 500 Internal Server Error: Een onverwachte conditie verhinderde dat het verzoek door de server werd vervuld.

 • 502 Bad Gateway: De server fungeerde als een gateway of proxy en ontving een ongeldig verzoek van de upstream-server.

 • 503 Service Unavailable: De server is tijdelijk niet beschikbaar, meestal vanwege overbelasting of onderhoud.

Dit is een beknopt overzicht en er zijn veel meer HTTP-statuscodes. Elk van hen helpt ontwikkelaars en systeembeheerders om snel te begrijpen hoe een verzoek is verwerkt en waar mogelijke problemen kunnen liggen. Het correct gebruiken en begrijpen van deze codes is cruciaal voor een goede webontwikkeling en -beheer.

Een ogenblik geduld...