Terug naar alle blogsHTTPProgrammeertalenWebhostingCode editorsBesturingssystemen
Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 208 - Already Reported

HTTP status code 208, ook wel "Already Reported" genoemd, is een successtatuscode die aangeeft dat de server de aanvraag heeft...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 226 - IM Used

HTTP status code 226, ook wel "IM Used" genoemd, is een succesvolle statuscode die aangeeft dat de server de aanvraag heeft ve...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 300 - Multiple Choices

HTTP status code 300, ook wel "Multiple Choices" genoemd, is een redirectstatuscode die aangeeft dat de aanvraag is verwerkt e...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 301 - Moved Permanently

HTTP status code 301, ook wel "Moved Permanently" genoemd, is een redirectstatuscode die aangeeft dat de aanvraag is verwerkt ...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 302 - Found

HTTP status code 302, ook wel "Found" genoemd, is een redirectstatuscode die aangeeft dat de aanvraag is verwerkt en dat de cl...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 303 - See other

HTTP status code 303, ook wel "See Other" genoemd, is een redirectstatuscode die aangeeft dat de aanvraag is verwerkt en dat d...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 304 - Not Modified

HTTP status code 304, ook wel "Not Modified" genoemd, is een statuscode die aangeeft dat de resource niet is gewijzigd sinds d...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 305 - Use Proxy

HTTP status code 305, ook wel "Use Proxy" genoemd, is een redirectstatuscode die aangeeft dat de aanvraag moet worden gemaakt ...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 306 - Unused

HTTP status code 306, ook wel "Switch Proxy" genoemd, is een redirectstatuscode die aangeeft dat de aanvraag moet worden gemaa...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 307 - Temporary Redirect

HTTP status code 307, ook wel "Temporary Redirect" genoemd, is een redirectstatuscode die aangeeft dat de aanvraag moet worden...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 308 - Permanent Redirect

HTTP status code 308, ook wel "Permanent Redirect" genoemd, is een redirectstatuscode die aangeeft dat de aanvraag moet worden...

Alles over de nieuwste software
HTTP 26-10-2023
HTTP status code 400 - Bad request

HTTP status code 400, ook wel "Bad Request" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de server de aanvraag niet k...

HTTP response status codes

HTTP-statuscodes zijn essentieel voor het begrijpen van de interactie tussen clients (zoals webbrowsers) en servers. Deze codes worden door de server teruggestuurd naar de client om de status van hun verzoek aan te geven. Hier is een uitgebreide uitleg van enkele veelvoorkomende HTTP-statuscodes, gegroepeerd per categorie:

1xx: Informatief

Deze codes geven aan dat het verzoek is ontvangen en dat het proces nog aan de gang is.

 • 100 Continue: De server heeft het verzoek ontvangen en de client kan doorgaan met het verzenden van de rest van het verzoek.

2xx: Succesvol

Deze codes geven aan dat het verzoek met succes is ontvangen, begrepen en geaccepteerd.

 • 200 OK: Het verzoek is succesvol verwerkt. De betekenis van het succes hangt af van de HTTP-methode.

 • 201 Created: Het verzoek is succesvol verwerkt en er is een nieuwe bron gecreëerd als resultaat.

 • 204 No Content: Het verzoek is succesvol verwerkt, maar er is geen inhoud om terug te sturen.

3xx: Omleiding

Deze codes geven aan dat verdere actie nodig is om het verzoek te voltooien.

 • 301 Moved Permanently: De URL van de gevraagde bron is permanent veranderd. De nieuwe URL wordt meegegeven.

 • 302 Found: De URL van de gevraagde bron is tijdelijk veranderd. Dit is soms een tijdelijke omleiding.

 • 304 Not Modified: De client heeft een voorwaardelijk GET-verzoek gedaan en de documenten zijn niet gewijzigd.

4xx: Clientfouten

Deze codes geven aan dat de client een fout lijkt te hebben gemaakt.

 • 400 Bad Request: Het verzoek kan door de server niet worden begrepen of voldoet niet aan de HTTP-protocoleisen.

 • 401 Unauthorized: Het verzoek vereist gebruikersverificatie.

 • 403 Forbidden: De server begrijpt het verzoek, maar weigert het te autoriseren.

 • 404 Not Found: De server heeft niets gevonden dat overeenkomt met de Request-URI.

 • 429 Too Many Requests: De gebruiker heeft te veel verzoeken in een bepaalde tijd verzonden.

5xx: Serverfouten

Deze codes geven aan dat de server er niet in slaagde een geldig verzoek te voltooien.

 • 500 Internal Server Error: Een onverwachte conditie verhinderde dat het verzoek door de server werd vervuld.

 • 502 Bad Gateway: De server fungeerde als een gateway of proxy en ontving een ongeldig verzoek van de upstream-server.

 • 503 Service Unavailable: De server is tijdelijk niet beschikbaar, meestal vanwege overbelasting of onderhoud.

Dit is een beknopt overzicht en er zijn veel meer HTTP-statuscodes. Elk van hen helpt ontwikkelaars en systeembeheerders om snel te begrijpen hoe een verzoek is verwerkt en waar mogelijke problemen kunnen liggen. Het correct gebruiken en begrijpen van deze codes is cruciaal voor een goede webontwikkeling en -beheer.

Een ogenblik geduld...