406 – Not Acceptable

HTTP status code 406, ook wel "Not Acceptable" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de server geen inhoud kan aanbieden die voldoet aan de Accept-header van de aanvraag.

De client kan de 406 Not Acceptable-statuscode herkennen aan de HTTP-statuscode in de response van de server. De statuscode wordt gevolgd door een lege regel en vervolgens door de headers van de response.

De 406 Not Acceptable-statuscode is een belangrijke statuscode die wordt gebruikt om aan te geven dat de server geen inhoud kan aanbieden die voldoet aan de eisen van de client. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de server geen inhoud heeft in het gevraagde formaat, of omdat de inhoud niet voldoet aan de beperkingen van de client.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeelden van wanneer een 406 Not Acceptable-statuscode kan worden gebruikt:

  • Een website die een pagina aanbiedt in HTML, kan een 406 Not Acceptable-response retourneren als de client vraagt om de pagina in PDF-formaat.

  • Een API die een resource aanbiedt in JSON, kan een 406 Not Acceptable-response retourneren als de client vraagt om de resource in XML-formaat.

  • Een webserver die een bestand aanbiedt in MP3-formaat, kan een 406 Not Acceptable-response retourneren als de client vraagt om het bestand in WAV-formaat.

Veiligheid

De 406 Not Acceptable-statuscode is een veilige statuscode. Het kan niet worden gebruikt om schade toe te brengen aan een client-applicatie.

Bijkomende details

De response-headers van een 406 Not Acceptable-response bevatten vaak een Allow-header. Deze header bevat een lijst met MIME-typen die wel worden ondersteund door de server.

De 406 Not Acceptable-statuscode is een belangrijk onderdeel van HTTP. Het maakt het mogelijk voor servers om clients te informeren over de ondersteunde MIME-typen.

Vergelijking met 200 OK

De 406 Not Acceptable-statuscode is vergelijkbaar met de 200 OK-statuscode. Beide statuscodes geven aan dat de aanvraag is verwerkt. Het belangrijkste verschil is dat de 406 Not Acceptable-statuscode aangeeft dat de aanvraag niet is goedgekeurd omdat de inhoud niet voldoet aan de eisen van de client.

Vergelijking met 400 Bad Request

De 406 Not Acceptable-statuscode is vergelijkbaar met de 400 Bad Request-statuscode. Beide statuscodes geven aan dat de aanvraag niet is goedgekeurd. Het belangrijkste verschil is dat de 406 Not Acceptable-statuscode aangeeft dat de aanvraag niet is goedgekeurd omdat de inhoud niet voldoet aan de eisen van de client, terwijl de 400 Bad Request-statuscode aangeeft dat de aanvraag niet is goedgekeurd omdat de aanvraag ongeldig is.

Overige informatie

De 406 Not Acceptable-statuscode wordt vaak gebruikt door webmasters om clients te informeren over de ondersteunde MIME-typen. Deze informatie kan worden gebruikt door de client om een nieuwe aanvraag te verzenden met een ondersteund MIME-type.

Specifieke voorbeelden

Hier zijn enkele specifieke voorbeelden van wanneer een 406 Not Acceptable-statuscode kan worden gebruikt:

  • Een website die een pagina aanbiedt in HTML, kan een 406 Not Acceptable-response retourneren als de client vraagt om de pagina in PDF-formaat. De website ondersteunt alleen HTML-inhoud.

  • Een API die een resource aanbiedt in JSON, kan een 406 Not Acceptable-response retourneren als de client vraagt om de resource in XML-formaat. De API ondersteunt alleen JSON-inhoud.

  • Een webserver die een bestand aanbiedt in MP3-formaat, kan een 406 Not Acceptable-response retourneren als de client vraagt om het bestand in WAV-formaat. De webserver ondersteunt alleen MP3-bestanden.

In deze voorbeelden wordt een MIME-type gebruikt dat niet wordt ondersteund door de server. De server kan de aanvraag niet verwerken en retourneert een 406 Not Acceptable-response om de client te informeren over het probleem.

Terug naar categorie
Een ogenblik geduld...