404 – Not Found

HTTP status code 404, ook wel "Not Found" genoemd, is een clientfoutstatuscode die aangeeft dat de gevraagde resource niet bestaat.

De client kan de 404 Not Found-statuscode herkennen aan de HTTP-statuscode in de response van de server. De statuscode wordt gevolgd door een lege regel en vervolgens door de headers van de response.

De 404 Not Found-statuscode is een belangrijke statuscode die wordt gebruikt om aan te geven dat de gevraagde resource niet bestaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de resource is verwijderd, of omdat de URL incorrect is.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeelden van wanneer een 404 Not Found-statuscode kan worden gebruikt:

  • Een website die een pagina aanbiedt, kan een 404 Not Found-response retourneren als de pagina is verwijderd.

  • Een API die een resource aanbiedt, kan een 404 Not Found-response retourneren als de resource niet bestaat.

  • Een webserver die een bestand aanbiedt, kan een 404 Not Found-response retourneren als het bestand niet bestaat.

Veiligheid

De 404 Not Found-statuscode is een veilige statuscode. Het kan niet worden gebruikt om schade toe te brengen aan een client-applicatie.

Bijkomende details

De response-headers van een 404 Not Found-response bevatten vaak informatie over de gevraagde resource. Deze informatie kan worden gebruikt door de client om te bepalen of de resource bestaat of niet.

De 404 Not Found-statuscode is een belangrijk onderdeel van HTTP. Het maakt het mogelijk voor servers om clients te informeren over het bestaan van resources.

Vergelijking met 200 OK

De 404 Not Found-statuscode is vergelijkbaar met de 200 OK-statuscode. Beide statuscodes geven aan dat de aanvraag is verwerkt. Het belangrijkste verschil is dat de 404 Not Found-statuscode aangeeft dat de aanvraag niet is goedgekeurd omdat de resource niet bestaat.

Vergelijking met 403 Forbidden

De 404 Not Found-statuscode is vergelijkbaar met de 403 Forbidden-statuscode. Beide statuscodes geven aan dat de aanvraag niet is goedgekeurd. Het belangrijkste verschil is dat de 404 Not Found-statuscode aangeeft dat de aanvraag niet is goedgekeurd omdat de resource niet bestaat, terwijl de 403 Forbidden-statuscode aangeeft dat de aanvraag niet is goedgekeurd omdat de client niet over de juiste machtigingen beschikt.

Overige informatie

De 404 Not Found-statuscode wordt vaak gebruikt door webmasters om clients te informeren over het bestaan van resources. Deze informatie kan worden gebruikt door de client om te bepalen of de resource bestaat of niet.

Specifieke voorbeelden

Hier zijn enkele specifieke voorbeelden van wanneer een 404 Not Found-statuscode kan worden gebruikt:

  • Een website die een pagina aanbiedt, kan een 404 Not Found-response retourneren als de gebruiker een URL invoert die niet bestaat.

  • Een API die een resource aanbiedt, kan een 404 Not Found-response retourneren als de client een resource probeert te openen die niet bestaat.

  • Een webserver die een bestand aanbiedt, kan een 404 Not Found-response retourneren als de gebruiker een bestand probeert te openen dat niet bestaat.

In deze voorbeelden bestaat de gevraagde resource niet. De server kan de aanvraag niet verwerken en retourneert een 404 Not Found-response om de client te informeren over het probleem.

Mogelijke oplossingen

Als een client een 404 Not Found-statuscode ontvangt, moet de client de URL controleren om te bepalen of deze correct is. Als de URL correct is, moet de client contact opnemen met de server om te informeren of de resource bestaat.

Hier zijn enkele tips voor het oplossen van 404 Not Found-fouten:

  • Controleer de URL om er zeker van te zijn dat deze correct is.

  • Controleer of de resource bestaat door contact op te nemen met de server.

Terug naar categorie
Een ogenblik geduld...