207 – Multi-Status

HTTP status code 207, ook wel "Multi-Status" genoemd, is een succesvolle statuscode die aangeeft dat de aanvraag is verwerkt en dat de response informatie bevat over meerdere resources.

De client kan de 207 Multi-Status-statuscode herkennen aan de HTTP-statuscode in de response van de server. De statuscode wordt gevolgd door een lege regel en vervolgens door de headers van de response.

Om een 207 Multi-Status-statuscode te ontvangen, moet de client de PROPFIND-methode gebruiken.

De 207 Multi-Status-statuscode is een belangrijke statuscode die wordt gebruikt om aan te geven dat de response informatie bevat over meerdere resources. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om een lijst met bestanden of een lijst met wijzigingen in een resource te retourneren.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeelden van wanneer een 207 Multi-Status-statuscode kan worden gebruikt:

  • Een aanvraag om een lijst met bestanden te retourneren

  • Een aanvraag om een lijst met wijzigingen in een resource te retourneren

  • Een aanvraag om de status van een resource te controleren

Veiligheid

De 207 Multi-Status-statuscode is een veilige statuscode. Het kan niet worden gebruikt om schade toe te brengen aan een client-applicatie.

Bijkomende details

De response-body van een 207 Multi-Status-response bevat een XML-document met een multistatus-root-element. Dit element bevat een lijst met response-elementen, elk met informatie over een afzonderlijke resource.

De response-elementen hebben de volgende attributen:

  • href: De URL van de resource.

  • status: De HTTP-statuscode van de resource.

  • response: De response-body van de resource.

De 207 Multi-Status-statuscode is een belangrijk onderdeel van WebDAV. Het maakt het mogelijk voor clients en servers om informatie over meerdere resources te communiceren.

Vergelijking met 200 OK

De 207 Multi-Status-statuscode is vergelijkbaar met de 200 OK-statuscode. Beide statuscodes geven aan dat de aanvraag is verwerkt. Het belangrijkste verschil is dat de 207 Multi-Status-statuscode aangeeft dat de response informatie bevat over meerdere resources.

Terug naar categorie
Een ogenblik geduld...