Dart (Programmeertaal)

Dart is een programmeertaal die werd ontwikkeld door Google en voor het eerst werd uitgebracht in 2011. Het is een objectgeoriënteerde en klassegebaseerde programmeertaal die is ontworpen om snel, efficiënt en schaalbaar te zijn. Dart wordt voornamelijk gebruikt voor het ontwikkelen van web-, server- en mobiele applicaties. Een van de belangrijkste kenmerken van Dart is zijn Just-in-Time (JIT) compiler, die tijdens de runtime de code converteert naar efficiënte machinecode. Dit zorgt voor een snelle ontwikkeling en een goede prestatie van Dart-applicaties. Dart heeft ook een eigen virtuele machine, genaamd Dart VM, die het mogelijk maakt om Dart-toepassingen rechtstreeks op het systeem uit te voeren, zonder dat daarvoor een browser nodig is. Een ander belangrijk aspect van Dart is de mogelijkheid om zowel client-side als server-side code te schrijven. Dit betekent dat ontwikkelaars Dart kunnen gebruiken om zowel de frontend als de backend van een applicatie te bouwen, waardoor het een veelzijdige taal is voor het ontwikkelen van volledige webtoepassingen. Wat betreft syntaxis lijkt Dart op talen zoals Java en C#, waardoor veel ontwikkelaars zich snel kunnen aanpassen aan het schrijven van code in Dart. Het volgende voorbeeld illustreert de syntaxis van Dart bij het definiëren van een eenvoudige functie:

``` void printHello() { print('Hello, World!'); } void main() { printHello(); } ```

In dit voorbeeld wordt de functie `printHello()` gedefinieerd om de tekst "Hello, World!" af te drukken. De functie wordt vervolgens aangeroepen in de `main()` functie. Wanneer dit programma wordt uitgevoerd, wordt de zin "Hello, World!" afgedrukt in de console. Kortom, Dart is een veelzijdige programmeertaal die wordt gebruikt voor het ontwikkelen van web-, server- en mobiele applicaties. Met zijn efficiënte JIT-compiler, eigen virtuele machine en mogelijkheid om zowel client-side als server-side code te schrijven, biedt Dart een krachtig platform voor het bouwen van moderne en schaalbare software.

Wat zijn enkele opvallende kenmerken van Dart in tegenstelling tot JavaScript?

Dart heeft verschillende opvallende kenmerken die het onderscheiden van JavaScript. Enkele hiervan zijn:

 1. Optionele typen: In tegenstelling tot JavaScript ondersteunt Dart optionele typen. Dit betekent dat ontwikkelaars variabelen kunnen typen als ze dat willen, wat kan helpen om fouten op te sporen en zorgt voor een betere codekwaliteit. ```dart String name = "John"; // Een typische typedefinitie int age; // Een optionele typedefinitie ```

 2. Sterke typcontrole: Dart is ontworpen met een sterke typcontrole, wat betekent dat het geen impliciete typconversies toestaat. Hierdoor moeten ontwikkelaars expliciete conversies doen, wat kan helpen bij het voorkomen van bugs en onverwacht gedrag. ```dart int num1 = 10; String num2 = num1.toString(); // expliciete typeconversie vereist ```

 3. Asynchrone functionaliteit: Dart biedt native ondersteuning voor asynchrone operaties met behulp van de `async` en `await`-sleutelwoorden. Dit maakt het gemakkelijk om blokkerende taken uit te voeren zonder het UI-thread te blokkeren. ```dart void fetchData() async { final response = await http.get('https://api.example.com/data'); // Wacht op het HTTP-verzoek voordat verdere code wordt uitgevoerd } ```

 4. Just-in-time (JIT)-compilatie en ahead-of-time (AOT)-compilatie: Dart ondersteunt zowel JIT-compilatie als AOT-compilatie. Tijdens de ontwikkeling kan Dart-code in realtime worden gecompileerd met behulp van JIT-compilatie, wat snelle iteratie en hot-reloading mogelijk maakt. Voor productie kan de code worden gecompileerd naar machinecode met behulp van AOT-compilatie voor optimale prestaties. ```dart // JIT-compilatie tijdens ontwikkeling main() { print("Hello, World!"); } // AOT-compilatie voor productie void main() { print("Hello, World!"); } ``` Dit zijn slechts enkele opvallende kenmerken van Dart die het onderscheiden van JavaScript. Dart is een veelzijdige programmeertaal met een breed scala aan functies en mogelijkheden die het een aantrekkelijke optie maken voor verschillende ontwikkelingsscenario's.

Welke ontwikkelomgevingen en tools worden vaak gebruikt voor Dart-ontwikkeling?

Voor Dart-ontwikkeling zijn er verschillende ontwikkelomgevingen en tools beschikbaar die vaak worden gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Visual Studio Code: Dit is een populaire en lichtgewicht code-editor die veel wordt gebruikt voor Dart-ontwikkeling. Het biedt uitgebreide ondersteuning voor Dart en heeft verschillende extensies beschikbaar om de ontwikkelervaring te verbeteren.

 2. . IntelliJ IDEA: Dit is een krachtige geïntegreerde ontwikkelomgeving die wordt geleverd met ingebouwde ondersteuning voor Dart. Het biedt geavanceerde functies zoals code-analyse, refactoringtools en ingebouwde debugger.

 3. Android Studio: Als je van plan bent om Dart te gebruiken voor mobiele app-ontwikkeling met Flutter, is Android Studio een goede keuze. Het is gebaseerd op IntelliJ IDEA en biedt extra functies en tools voor het ontwikkelen van Flutter-apps.

 4. DartPad: Dit is een online code-editor en uitvoeringsomgeving speciaal ontworpen voor Dart. Het stelt ontwikkelaars in staat om Dart-code te schrijven, direct resultaten te zien en code met anderen te delen.

 5. Flutter SDK: Dit is het officiële ontwikkelingspakket voor het bouwen van Flutter-apps met Dart. Het wordt geleverd met een reeks tools en bibliotheken die nodig zijn voor het ontwikkelen, compileren en debuggen van Flutter-toepassingen.

 6. Flutter DevTools: Dit is een set tools en extensies die worden geleverd met Flutter om de ontwikkelingsworkflow te verbeteren. Het biedt functies zoals prestatieprofielen, widget-inspectie en foutopsporingstools. Deze zijn slechts enkele van de veelgebruikte ontwikkelomgevingen en tools voor Dart-ontwikkeling. Afhankelijk van je voorkeur en projectvereisten zijn er ook andere opties beschikbaar.

Hoe verschilt Pub van andere package managers zoals npm en pip?

Pub is een package manager die specifiek is ontworpen voor het beheren en publiceren van packages voor Dart, een programmeertaal ontwikkeld door Google. In vergelijking met andere package managers zoals npm (Node Package Manager) en pip (Pip Installs Packages) zijn er een aantal belangrijke verschillen:

 1. Programmeertaal: Pub is bedoeld voor het beheer van Dart-packages, terwijl npm voornamelijk wordt gebruikt voor JavaScript-packages en pip voor Python-packages. Dit betekent dat Pub specifieke functies en mogelijkheden heeft die zijn afgestemd op de behoeften van Dart-ontwikkelaars.

 2. Ingebouwde integratie: Pub is volledig geïntegreerd in het Dart-ecosysteem. Het wordt standaard geleverd met de Dart SDK (Software Development Kit) en is naadloos geïntegreerd met Dart Editor en andere Dart-tools. Hierdoor is het eenvoudig te gebruiken en te beheren in een Dart-project.

 3. Versioning: Pub maakt gebruik van semantic versioning, waarbij versienummers van packages duidelijk aangeven welke veranderingen zijn aangebracht en of het veilig is om te upgraden. Dit helpt bij het voorkomen van compatibiliteitsproblemen tussen verschillende packages.

 4. Pubspec.yaml: In Dart worden packages beschreven en beheerd met behulp van het pubspec.yaml-bestand. Hierin worden de benodigde packages en hun versies gespecificeerd, evenals andere details zoals de projectnaam, beschrijving en auteursinformatie. Dit stelt ontwikkelaars in staat om de afhankelijkheden van een project gemakkelijk bij te houden en te beheren. Voorbeelden van het gebruik van Pub zijn onder meer het installeren van packages zoals 'http' voor HTTP-verzoeken, 'flutter' voor het ontwikkelen van Flutter-toepassingen, en 'test' voor het schrijven van unit-tests in Dart. Ontwikkelaars kunnen Pub ook gebruiken om hun eigen packages te publiceren en beschikbaar te stellen voor anderen om te gebruiken. Kortom, Pub biedt een specifieke oplossing voor het beheer van Dart-packages en heeft een diepgaande integratie met het Dart-ecosysteem. Het biedt functies zoals semantic versioning en een gestructureerd bestandsformaat (pubspec.yaml) om ontwikkelaars te helpen bij het beheren van hun afhankelijkheden en projecten.

Kun je enkele bekende bedrijven en projecten noemen die Dart gebruiken voor hun ontwikkelingsbehoeften?

Ja, er zijn verschillende bekende bedrijven en projecten die Dart gebruiken voor hun ontwikkelingsbehoeften. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 1. Google: Dart is oorspronkelijk ontwikkeld door Google en wordt ook door het bedrijf zelf gebruikt voor verschillende interne projecten. Een voorbeeld hiervan is de Google Ads-interface, die is gebouwd met Dart.

 2. Flutter: Flutter is een open-source UI-toolkit die is ontwikkeld met Dart als programmeertaal. Het wordt gebruikt door verschillende bedrijven en projecten voor het bouwen van cross-platform mobiele apps. Enkele bekende bedrijven die Flutter gebruiken, zijn Alibaba, Tencent en eBay.

 3. SoundNullSafety: Deze populaire Dart-bibliotheek, ontwikkeld door de community, biedt hulp bij null safety-analyses en helpt bedrijven bij het voorkomen van null pointer exceptions. Het wordt gebruikt door tal van bedrijven zoals SoundCloud, Flutter team, en Hamilton Musical.

 4. Workiva: Workiva is een cloudgebaseerd platform voor het beheren en delen van bedrijfsgegevens. Het gebruikt Dart voor de ontwikkeling van de frontend-applicaties van het platform.

 5. RebelMouse: RebelMouse is een content management systeem dat wordt gebruikt door grote mediabedrijven zoals TIME, The Dodo en Axios. Het bedrijf gebruikt Dart voor het bouwen van hun webtoepassingen en widgets. Deze voorbeelden geven een idee van enkele bekende bedrijven en projecten die Dart gebruiken voor hun ontwikkelingsbehoeften. Er zijn echter nog veel meer bedrijven en projecten die ook gebruik maken van Dart vanwege de performance, het gebruiksgemak en de feit dat het open-source is.

Terug naar categorie
Een ogenblik geduld...